Het boek

Het diagnostisch proces is een systematische manier om tot adviezen te komen bij cliënten die problemen ervaren in hun psychisch functioneren. In het boek staat methodisch werken centraal, met als doel het denkproces van de hulpverlener helder te krijgen. Als tijdens het diagnosticeren de gedachtegang steeds kritisch getoetst wordt, vergroot dat namelijk de kans op een bruikbaar advies.

Het boek is vanuit de praktijk geschreven en laat zien hoe wetenschappelijke principes zoals het hypothesetoetsend onderzoek toegepast kunnen worden. Het resultaat is een systematisch stappenplan van het diagnostisch proces van aanmelding tot en met advies. Daarnaast wordt stilgestaan bij de middelen die tijdens het diagnostisch proces ingezet worden.

Het boek is bedoeld voor studenten binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs en voor psychosociale hulpverleners. Het is in begrijpelijke taal geschreven met telkens de link naar en uitleg over het vakjargon, dat een belangrijk deel uitmaakt van het instrumentarium van de hulpverlener. Een aantal casussen illustreert hoe de begrippen zich in de praktijk vertalen.