Hoofdstuk 2. Methodisch werken

Sleep het begrip naar de juiste term:


Een overkoepelend denkschema of uitgangspunt

Van het bijzondere naar het algemene

Het één uit het ander afleiden

In goede banen leidend, ordelijk verlopend

Gebaseerd op controleerbare feiten, oftewel dat wat op ervaring of proefneming berust

Empirisch
Inductie
Deductie
Regulatief
Paradigma


Sleep naar de juiste volgorde in de empirische cyclus:


Evaluatie

Deductie

Inductie

Toetsing

Observatie

1.
2.
3.
4.
5.


Sleep naar de juiste volgorde van de regulatieve cyclus:


Planning

Evaluatie

Diagnose

Actie

Probleemformulering

1.
2.
3.
4.
5.


Sleep naar de juiste volgorde van het hypothesetoetsend model:


Conclusie trekken

Operationaliseren

Data met verwachting vergelijken

Hypothese stellen

Toetsen (door dataverzameling)

1.
2.
3.
4.
5.


In welke stap(pen) van het diagnostisch proces worden hypothesen gesteld en getoetst?
Wat is een hypothese?Een hypothese luidt: 'Cliënt lijdt aan een paniekstoornis met agorafobie'. Wat voor type hypothese is dit?Een hypothese luidt: 'Cliënte heeft last van depressieve gevoelens doordat zij zich bedrogen voelt door haar partner'. Wat voor soort hypothese is dit?Sleep naar de juiste volgorde voor het toetsen van een hypothese:


Aanhouden of verwerpen van de hypothese

Meten van de begrippen
Operationaliseren (meetbaar maken) van de begrippen in de hypothese
Vergelijken met de criteria
Criteria vaststellen voor aanhouden/verwerpen
1.
2.
3.
4.
5.


In welke volgorde zoek je naar informatie om je hypothese te toetsen?Welke van de volgende uitspraken is juist?Wat wordt met de term 'triangulatie' bedoeld?
Een eerste positief resultaat wordt op zijn waarde geschat en wordt niet met overmoed gezien als een reden om af te zien van verdere toetsing. Wanneer men wel afziet van verdere toetsing, wordt dit genoemd:Wanneer alle aandacht gericht wordt op het eerste aan steun voor een hypothese wat opkomt, ter uitsluiting van alternatieven, dan wordt dat genoemd:Waneer je nalaat om informatie te zoeken die je vermoedens tegenspreken, maak je gebruik van de heuristiek:Een typische kenmerk van autisme is dat deze mensen zich afsluiten van de buitenwereld, vooral wanneer zij zich overprikkeld voelen. Een psychologe vuurt allerhande vragen een naar de ander af bij een nogal verlegen kind, waardoor hij volledig blokkeert. De psychologe vermoedt dat het kind autistisch is, omdat het zich afsluit voor haar vragen. Welke heuristiek is zij ingetrapt?Sleep de beschrijving naar het juiste begrip:


Hoe dingen in de praktijk gaan

Hoe dingen voorgeschreven zijn, oftewel hoe dingen gedaan zouden moeten worden

De wetenschap van hoe zaken gemeten worden in de psychologie

De wetenschap van de methode of de manier waarop dingen gedaan worden

Prescriptief
Descriptief
Methodologie
Psychometrie