Hoofdstuk 1. Het diagnostisch proces in perspectief

Wat wordt in de psycho-sociale zorg bedoeld met de term 'klinisch'?Waarom komen cliënten in de regel naar de psychologe?Wat verstaat men onder een interventie?
Wat is Routine Outcome Monitoring?Sleep de volgende stappen in het diagnostische proces naar de juiste volgorde:


Inventariseren

Probleemdefinitie

Mogelijkheden

Verklaren

Hulpvragen

1
2
3
4
5


Sleep de juiste kernvraag naar de juiste stap in het proces:


Is de aanmelding hier op zijn plaats?

Wat is er aan de hand?

Wat verwachten de cliënten van mij?

Waar hebben de cliënten last van?

Hoe kan dit worden aangepakt?

Inventariseren
Aanmelding
Mogelijkheden
Probleemdefinitie
Hulpvragen