Hoofdstuk 1. Het diagnostisch proces in perspectief

Wat wordt in de psycho-sociale zorg bedoeld met de term 'klinisch'?Waarom komen cliënten in de regel naar de psychologe?Wat verstaat men onder een interventie?
Wat is Routine Outcome Monitoring?Sleep de volgende stappen in het diagnostische proces naar de juiste volgorde:


Mogelijkheden

Verklaren

Hulpvragen

Probleemdefinitie

Inventariseren

1
2
3
4
5


Sleep de juiste kernvraag naar de juiste stap in het proces:


Hoe kan dit worden aangepakt?

Wat verwachten de cliënten van mij?

Waar hebben de cliënten last van?

Is de aanmelding hier op zijn plaats?

Wat is er aan de hand?

Inventariseren
Aanmelding
Mogelijkheden
Probleemdefinitie
Hulpvragen