Hoofdstuk 11. Diagnosestelling en vastlegging

Wat wordt bedoeld met een dimensionaal classificatiesysteem?Welk van de volgende classificatiesystemen is categoriaal?Sleep de juiste omschrijving naar de juiste term:


Mensen die onterecht een diagnose krijgen

Mensen die terecht een diagnose krijgen

Mensen die terecht geen diagnose krijgen

Mensen die onterecht geen diagnose krijgen, oftewel mensen die een diagnose zouden moeten krijgen maar die niet krijgen

True positives
True negatives
False positives
False negatives


Sleep de juiste bewering naar het juiste begrip:


Hoe hoger deze waarde is, hoe groter de kans is dat ‘gezonde mensen’ als gezond gelabeld worden

Hoe hoger deze waarde is, hoe groter de kans is dat ‘zieke mensen’ als ziek gelabeld worden

Sensitiviteit van een instrument
Specificiteit van een instrument


Sleep de juiste formule naar het juiste begrip:


De verhouding ‘true positives’ ten opzichte van (‘true positives’ + ‘false negatives’)

De verhouding ‘true negatives’ ten opzichte van (‘true negatives’ + ‘false positives’)

Sensitiviteit van een instrument
Specificiteit van een instrument


"Wanneer aan voldoende criteria wordt voldaan, is de diagnose overtuigend (confident). Daarnaast kan de diagnose tentatief of voorlopig zijn. Met tentatief wordt bedoeld dat niet aan voldoende criteria wordt voldaan, met voorlopig wordt bedoeld dat verder onderzoek nodig is."

Bij welk systeem behoort dit uitgangspunt? Waarin heeft de cliënt recht op inzage?