Hoofdstuk 15. Aanleren van diagnostische vaardigheden

Sleep de juiste beschrijving naar de juiste definitie.


Een manier om ongenoegens kenbaar te maken waarbij het gaat om iets wat de ander kan veranderen

Dat gedeelte van jezelf waar je je wel bewust van bent maar dat je niet aan anderen laat zien

Een manier om aan te geven wat je in een ander waardeert

Een manier om je ergenissen over een ander te luchten

Gedrag van jezelf waar je je niet bewust van bent

Kritiek
Feedback
Blinde vlek
Privéruimte
Compliment


Welke van de onderstaande regels is NIET een van de feedbackregels?Sleep de juiste omschrijving naar de juiste term voor SMART-doelen:


Is het doel haalbaar? Zijn er voldoende middelen voorhanden (tijd, gelegenheid, samenwerking) waardoor het doel ook gehaald kan worden?

Concreet: wie, wat, waar, wanneer, hoe. Hoe concreter en specifieker het doel is gesteld, des te duidelijker het is wat precies wordt nagestreefd

Is er draagvlak voor het behalen van het doel? Het doel moet zinnig zijn

In welke periode wordt aan het halen van het doel gewerkt? Wanneer wordt hiermee begonnen, hoe vaak en wanneer moet het doel zijn bereikt?

Wat wordt er precies gemeten en hoe wordt dat gemeten? Het gaat erom te kunnen bepalen of er vooruitgang geboekt wordt en dat het doel uiteindelijk wordt bereikt

Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden


Sleep de juiste omschrijving naar de juiste term voor een PRISMA-doel:


Als het doel iets betreft buiten je eigen mogelijkheden, heeft het weinig zin om daar tijd en energie in te steken. Dus het doel moet haalbaar zijn

Je moet kunnen zien wat je vooruitgang is, zodat je weet wanneer je doel is bereikt

Doelen worden gesteld in termen van wat je wel wilt bereiken (in plaats van wat je niet meer wilt)

Als het doel niet tot actie oproept, wordt er op langere termijn niets geleerd. Het kan hierbij helpen om een tijdsplanning met concrete acties te maken

Een doel wordt pas motiverend als je er wat aan hebt. Je moet er iets betekenisvols mee kunnen doen

Positief
Relevant
Invloed
Meetbaar
Actiegericht