Hoofdstuk 15. Aanleren van diagnostische vaardigheden

Sleep de juiste beschrijving naar de juiste definitie.


Een manier om ongenoegens kenbaar te maken waarbij het gaat om iets wat de ander kan veranderen

Een manier om je ergenissen over een ander te luchten

Gedrag van jezelf waar je je niet bewust van bent

Een manier om aan te geven wat je in een ander waardeert

Dat gedeelte van jezelf waar je je wel bewust van bent maar dat je niet aan anderen laat zien

Kritiek
Feedback
Blinde vlek
Privéruimte
Compliment


Welke van de onderstaande regels is NIET een van de feedbackregels?Sleep de juiste omschrijving naar de juiste term voor SMART-doelen:


Is er draagvlak voor het behalen van het doel? Het doel moet zinnig zijn

Concreet: wie, wat, waar, wanneer, hoe. Hoe concreter en specifieker het doel is gesteld, des te duidelijker het is wat precies wordt nagestreefd

Wat wordt er precies gemeten en hoe wordt dat gemeten? Het gaat erom te kunnen bepalen of er vooruitgang geboekt wordt en dat het doel uiteindelijk wordt bereikt

In welke periode wordt aan het halen van het doel gewerkt? Wanneer wordt hiermee begonnen, hoe vaak en wanneer moet het doel zijn bereikt?

Is het doel haalbaar? Zijn er voldoende middelen voorhanden (tijd, gelegenheid, samenwerking) waardoor het doel ook gehaald kan worden?

Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden


Sleep de juiste omschrijving naar de juiste term voor een PRISMA-doel:


Een doel wordt pas motiverend als je er wat aan hebt. Je moet er iets betekenisvols mee kunnen doen

Als het doel niet tot actie oproept, wordt er op langere termijn niets geleerd. Het kan hierbij helpen om een tijdsplanning met concrete acties te maken

Als het doel iets betreft buiten je eigen mogelijkheden, heeft het weinig zin om daar tijd en energie in te steken. Dus het doel moet haalbaar zijn

Doelen worden gesteld in termen van wat je wel wilt bereiken (in plaats van wat je niet meer wilt)

Je moet kunnen zien wat je vooruitgang is, zodat je weet wanneer je doel is bereikt

Positief
Relevant
Invloed
Meetbaar
Actiegericht