Hoofdstuk 3. Diagnostiek verrichten is samenwerken

Wat is het verschil tussen waarden en normen?
Wat wordt met de term congruentie bedoeld?Wat probeert de sociale leertheorie te verklaren?Wanneer zou je als psychologe moeten ingrijpen?
Ongeveer hoeveel procent van haar cliënten zal lager opgeleid zijn dan de psychologe?Welke zijn volgens Rogers de pijlers van de therapeutische relatie?Sleep de beschrijving naar het juiste cultuurbegrip:


De kern van een cultuur, die bij het ontstaan ervan tot stand is gekomen

Uiterlijke kenmerken, de zichtbare uitingen van een cultuur zoals bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek

Waar mensen belang aan hechten en de gedragsregels waar zij zich aan houden

Mensen die positieve voorbeelden zijn voor de mensen in een cultuur

Terugkerende collectieve gebeurtenissen

Symbolen of artefacten
Helden
Rituelen
Waarden en normen
Basisbeginselen


Sleep de beschrijving naar het juiste ziektemodel:


Problemen doen zich voor als gevolg van een onbalans tussen draagkracht en draaglast

Ziekte en problemen zijn een straf omdat goddelijke wetten zijn geschonden of omdat het individu bezeten is geraakt door boze entiteiten

Ziekte en problemen zijn het gevolg van een zwakke wil

Er is een objectieve (vaak biologische) oorzaak voor een ziekte of een probleem

Ziekte en problemen zijn het gevolg van (zwarte) magie

Moreel model
Religieus/spiritueel model
Magisch model
Medisch model
Model van psychosociale stress


Wat wordt met de term idioms of distress bedoeld?
Je cliënt stottert. Wat zou je moeten doen?