Hoofdstuk 4. De aanmelding

Sleep de beschrijving naar het juiste begrip:


De professional of organisatie die de cliënten naar de psychologe stuurt

Een persoon of organisatie die direct of indirect belang heeft bij het diagnostisch proces bij deze cliënt of cliënten

De persoon of organisatie die de cliënten en de psychologe met elkaar in verbinding brengt

De persoon of organisatie die de opdracht geeft om diagnostiek te verrichten

De persoon of organisatie die juridisch het recht heeft om beslissingen over/voor de cliënt te nemen

Betrokkene
Verwijzer
Aanmelder
Opdrachtgever
Beslissingsbevoegde


Casus

Lees de casus van Marieke op p. 109.

Beantwoord de volgende vragen:

Wie is de aanmelder?Wie is de opdrachtgever?Wie is de verwijzer?De vader van Marieke vraagt de psychologe wat Marieke allemaal over hem heeft verteld tijdens de behandeling. Mag de psychologe deze informatie verschaffen?Einde casus.

Op welke gebieden wordt getoetst op ontvankelijkheid?Sleep de handelingen die je uitvoert wanneer volgens Rothfusz een ethisch dilemma zich voordoet naar de juiste volgorde:


Bepalen wie de betrokkenen zijn

Moreel probleem vaststellen 

Bepalen welke waarden en normen een rol spelen

Handelingsalternatieven inventariseren 

Situatie in kaart brengen

1.
2.
3.
4.
5.


Sleep de handelingen die je uitvoert wanneer zich volgens Van Alphen een ethisch dilemma voordoet naar de juiste volgorde:


De situatie in kaart brengen, inclusief betrokkenen en hun belangen

Mogelijke handelingsalternatieven inventariseren

Het dilemma vaststellen, met inachtneming van relevante waarden en normen

Handelingsoptie kiezen

1.
2.
3.
4.


Waarom zou je de omgeving van de cliënt al bij de intake betrekken?