Hoofdstuk 5. Klachten inventariseren

Sleep de beschrijving naar het juiste begrip:


Waar mensen de verantwoordelijkheid om in actie te komen plaatsen

Waar mensen de oorzaak van een situatie plaatsen, hoe zij deze verklaren

Een subjectieve, negatieve beleving, situatie of gedraging die voor de cliënten als storend of als problematisch ervaren wordt

Een verzameling van samenhangende klachten die het functioneren van de cliënten belemmeren

De positieve kanten die uit een negatieve ervaring kunnen worden herleid

Klacht
Probleem
Locus of control
Attributie
Positieve heretikettering


Sleep naar het juiste stadium van verandering:


Plannen worden uitgevoerd

Het probleem bestaat niet

De fijne kneepjes worden aangeleerd en doorzetten is aan de orde van de dag

Het probleem bestaat wel, maar er is twijfel of het opgelost kan worden. Wikken, wegen en weerstand

Wil het probleem aanpakken en maakt plannen hoe dat te doen

Precontemplatie
Contemplatie
Voorbereiding
Actie
Onderhoud


Sleep de passende rol naar elk stadium van verandering (NB: volgens de aangepaste beschrijving op de website, klik hier ...): 


Counsellor, klankbord (coach)

Socratische bevrager (coach)

Geleidelijk terug naar de consultantrol

Ondersteunend, contact leggen (coach)

Expert gedragstrainer en adviseur

Precontemplatie
Contemplatie
Voorbereiding
Actie
Onderhoud


"Ben je in zo’n situatie bang, of denk je dat het ligt aan je partner, of is dat vanwege de drukte?" is een:  Sleep naar het juiste begrip:


Dit soort vragen is bedoeld om de attributieneiging tegen te gaan. Met dit soort vragen kan een betere inschatting worden gemaakt of iets meer aan de situatie of meer aan de persoon ligt.

Dit soort vragen is bedoeld om te weten te komen hoe deze cliënten de dingen ervaren. 

Vragen die louter bedoeld zijn om meer te weten te komen. 

Dit soort vragen is bedoeld om een onderscheid te maken tussen of iets werkelijk zo is of dat het gaat om een gedachte, een gevoel, een vermoeden. 

Vaak door middel van gesloten vragen met als doel om te weten te komen: wie, wat, waar, wanneer, hoe vaak, hoe lang, hoe ernstig? Het doel is om vaagheden op te helderen.

Uitleg
Concreet maken
Controle op feitelijkheid
Controle of het situatiegebonden is
Controle op emotionele betekenis


Sleep naar het juiste begrip:


Gedrag dat de gesprekspartner aanmoedigt om verder te vertellen

(Een deel van) de laatst uitgesproken zin letterlijk herhalen

Ervan blijk geven dat de gevoelens en emoties van de gesprekspartner zijn herkend

De kern uit een onderwerp of situatie zoals de psychologe deze heeft begrepen, navertellen aan de gesprekspartner

Kort in eigen woorden herhalen wat de ander zojuist heeft gezegd

Aandachtgevend gedrag
Parafraseren
Samenvatten
Reflectie
Gevoelsreflectie


Wat wordt bedoeld met 'taxeren in rondes'?
Noem drie redenen waarom ook naar positieve zaken wordt gevraagd:
Welke van de volgende vragen past bij het nagaan of de informatie van de klachtinventarisatie volledig is?Cliënt: 'Ik kan niet stoppen met roken.'

Psychologe: 'Kan?'

 

Van welke taalkundige interventie is dit een voorbeeld?Wat wordt met de term 'plus-taal' bedoeld?
Wat is een socratische vraag?
Welke van de volgende uitspraken over taboes is juist?