Hoofdstuk 6. Hulpvragen

Sleep de definitie naar het juiste begrip:


De cliënten willen een verklaring voor hun situatie, zij willen weten waarom iets aan de hand is

De cliënten willen hulp om een bepaald doel of een bepaalde uitkomst te bereiken

De cliënten willen weten hoe ze hun situatie moeten aanpakken of willen een bepaalde indicatiestelling krijgen

De cliënten willen weten wat er aan de hand is, of dat wat zij ervaren normaal is, wat de mate van hun capaciteiten of functioneren is

De cliënten stellen vragen waarbij het relevant is om er onderzoek naar te doen, waarop vervolgens diagnostiek kan worden losgelaten

Hulpvragen
Diagnostische hulpvragen
Onderkennende hulpvragen
Verklarende hulpvragen
Indicerende hulpvragen


Wat wordt bedoeld met 'de wondervraag'?
Sleep naar de juiste volgorde: wat leidt tot wat, leidt tot wat?


Klachten

Doelen

Hulpvragen

1.
2.
3.


Classificeer de volgende hulpvragen: 


Waarom maak ik mij zo veel zorgen? 

Hoe zou ik kunnen stoppen met piekeren? 

Is het normaal dat ik mij zo veel zorgen maak? 

Onderkennend
Verklarend
Indicerend


Welke van de volgende hulpvragen zijn onderkennend?Wat wordt bedoeld met een impliciete hulpvraag?
Geef de logische volgorde aan waarin hulpvragen uitgezocht zouden moeten worden:


Verklarend

Onderkennend

Indicerend

1.
2.
3.