Hoofdstuk 8. Verklaren

Wat wordt met de term correlatie bedoeld?De correlatiecoëfficiënt tussen variabele A en B is -0.8. Wat kun je hieruit concluderen?Wat wordt bedoeld met een significant verschil?Wat wordt onderzocht met experimenteel onderzoek?
Bij een onderzoek bij 902 vwo-studenten in hun finale jaar zijn de volgende gegevens verzameld:

 

Diploma gehaald

Diploma niet gehaald

Totaal

Trauma in het afgelopen jaar

42

20

62

Geen trauma in het afgelopen jaar

560

280

840

Totaal

602

300

902

Hoe groot is de slagingskans bij deze groep?Wat is de slagingskans bij studenten die in het afgelopen jaar een trauma hebben meegemaakt?Wat is de slagingskans van studenten die in het afgelopen jaar geen trauma hebben meegemaakt?De hypothese die men wilde toetsen was: 'Het meemaken van een trauma tijdens het examenjaar heeft een negatieve invloed op het halen van het vwo-diploma'.

 

Mag de hypothese worden aangehouden?Sleep de juiste definitie naar het juiste begrip:


De plaats waar iemand de verantwoordelijkheid legt om in actie te komen

Het principe dat een zelfde prikkel steeds minder effect heeft naarmate deze vaker herhaald wordt

Het geloof in eigen kunnen 

De neiging om informatie zó te interpreteren dat het voor de persoon zelf het beste uitkomt

Een interne wrijving tussen twee gedachten

Self-efficacy
Self-serving bias
Cognitieve dissonantie
Locus of control
Gewenning


Kijk naar figuur 8.1 op pagina 213. Hieronder staan de stappen die iemand zou kunnen doorlopen bij het beëindigen van een dieetpoging. Sleep ze naar de juiste volgorde volgens figuur 8.1:


Het ligt aan het dieet

De afgelopen week maar 200 gram afgevallen

Ik ga op zoek naar een nieuw dieet

Het lukt mij niet om een dieet vol te houden

Ik stop met dit dieet

1.
2.
3.
4.
5.


Sleep de juiste definitie naar het juiste begrip:


Iemand doet iets omdat hij er plezier aan beleeft

Een consequentie die ervoor zorgt dat bepaald gedrag in frequentie toeneemt

Een leerproces waarin gedrag dat wordt bekrachtigd in frequentie toeneemt en gedrag dat niet wordt bekrachtigd, afneemt

De beloning van het gedrag door de omgeving

Een opeenvolging van oorzaak en gevolg totdat er een cirkel ontstaat, waardoor gevolgen elkaar aanjagen en daardoor in ernst toenemen

Bekrachtiging
Vicieuze cirkel
Operante conditionering
Extrinsieke beloning
Intrinsieke beloning