Hoofdstuk 9. Plan van aanpak

Sleep de juiste definitie naar het juiste begrip:


De mate waarin stressoren verklaarbaar of begrijpelijk worden gevonden, in hoeverre zij beheersbaar zijn en zinvol zijn om aan te pakken

De positieve kanten die uit een negatieve ervaring kunnen worden herleid

De optelsom van alle persoonlijke mogelijkheden waarover de cliënten beschikken waardoor zij hun problemen aankunnen

De manieren waarop met tegenslagen wordt omgegaan

Factoren die een buffer vormen tegen stress en problemen, waardoor deze worden verlicht. Dit kunnen zowel persoonlijke factoren betreffen als omgevingsfactoren

Draagkracht
Beschermende factoren
Copingstrategieën
Positieve heretikettering
Coherentie


Sleep de juiste definitie naar het juiste begrip:


De optelsom van alle last die de cliënten ondervinden

Dat wat voor een bepaalde interventie pleit

Dat wat men uitsluit van een bepaalde interventie

De mate waarin negatieve emoties in een gezin worden geuit

Factor die de problemen of draaglast kan verergeren of het aanpakken kan tegenwerken

Draaglast
Risicofactor
Expressed emotion
Indicatie
Contra-indicatie


Welke van de Big-5 persoonlijkheidskenmerken hangt het sterkst samen met psychische problemen, volgens Lönnqvist et al.?Sleep elke vorm van behandeling naar het juiste begrip:


De cliënten en de behandelaar zien elkaar of in levenden lijve, of via een webcam

Niet de individuen zelf, maar het systeem is de eenheid waarop interventies worden toegepast

In plaats van interventies direct op een individu of systeem toe te passen, worden veranderingen uitgelokt via een derde persoon of meerdere personen

Het individu blijft de eenheid van behandeling, maar de interventies worden in een groep mensen met soortgelijke problematiek toegepast

Het individu wordt object van de interventie

Individueel
Systemisch
Groepsverband
Mediatie
Face-to-face behandeling


Sleep de juiste beschrijving naar de juiste setting:


Zorg die gericht is op het verzachten van de effecten van de problemen omdat de problemen niet te verhelpen zijn

Cliënten worden opgenomen: ze staan (nagenoeg constant of constant) onder toezicht van behandelend personeel

Het aanpakken van het probleem zelf, zodat dit ophoudt te bestaan

Cliënten worden niet opgenomen: ze blijven in hun eigen omgeving en zien van tijd tot tijd hun hulpverlener

Ambulante zorg
Residentiële zorg
Palliatieve zorg
Curatieve zorg


Wat wordt bedoeld met te term evidence-based protocollen?
In welke van de onderstaande situaties zou je moeten doorverwijzen naar een ander om het plan van aanpak uit te voeren?Zou een cliënt in de regel meerdere behandelingen tegelijk mogen volgen?Wat wordt met 'stepped-care' bedoeld?
Wat is een 'klinische score'?
Wat is een effectgrootte?
Wat is een klinisch significante verandering?
Sleep de juiste definitie naar het juiste begrip:


Hoeveel procent van cliënten met soortgelijke problematiek opknappen van deze behandeling

Hoeveel procent van de klachten van de cliënt met deze behandeling zal worden aangepakt

De mate waarin de behandeling past bij de persoon van de cliënt

De mate waarin een behandeling zowel effectief is, als de klachten dekt, als goed past bij de cliënt

Verwacht nut
Effectiviteit
Dekkingsgraad
Matching