Casussen

Er wordt in dit boek gebruik gemaakt van een aantal casussen. Daarvoor maak ik dankbaar gebruik van casussen die ook door anderen zijn aangeleverd. In het bijzonder wil ik Elsa Amsing bedanken, die casus David heeft geschreven. Om zowel privacy en didactische redenen zijn de casussen aangepast, ingekort, soms uitvergroot, soms samengevoegd, zodat er geen enkele link gelegd kan worden naar de echte cliënten waarop zij zijn gebaseerd. Dit terwijl zij een goede afspiegeling blijven van wat men in de praktijk tegenkomt. De casussen lijken dus op echte situaties maar zijn ze niet. Iedere herkenning van een cliënt is dan puur toevallig en berust niet op de werkelijkheid.

De volgende casussen zijn beschikbaar: