Hoofdstuk 1. Het diagnostisch proces in perspectief

Wat wordt in de psycho-sociale zorg bedoeld met de term 'klinisch'?Waarom komen cliënten in de regel naar de psychologe?Wat verstaat men onder een interventie?
Wat is Routine Outcome Monitoring?Sleep de volgende stappen in het diagnostische proces naar de juiste volgorde:


Probleemdefinitie

Mogelijkheden

Verklaren

Hulpvragen

Inventariseren

1
2
3
4
5


Sleep de juiste kernvraag naar de juiste stap in het proces:


Wat is er aan de hand?

Is de aanmelding hier op zijn plaats?

Hoe kan dit worden aangepakt?

Wat verwachten de cliënten van mij?

Waar hebben de cliënten last van?

Inventariseren
Aanmelding
Mogelijkheden
Probleemdefinitie
Hulpvragen