Hoofdstuk 13. Tests en vragenlijsten

Sleep de juiste omschrijving naar het juiste begrip:


Een reeks tests en vragenlijsten die standaard worden afgenomen bij alle cliënten

Een gestandaardiseerde lijst met vragen of uitspraken die meestal te maken hebben met de gedachten, gevoelens, attitudes, beweegredenen, enzovoort van cliënten

De precieze manier waarop een test of vragenlijst afgenomen dient te worden om vergelijkbaar te zijn met de normgroepen

Een meetinstrument dat op een gestandaardiseerde manier vaardigheden, vermogens of competenties van een cliënt in kaart brengt

Vragenlijst
Test
Standaardafname
Testbatterij


Welke van de uitspraken beneden onderschrijft de auteur?Wat beoordeelt de COTAN voor wat betreft tests en vragenlijsten?Wat is een Barnum statement?Welke valkuilen zijn er volgens de auteur bij het interpreteren van testgegevens?Een psychologe kiest ervoor om een standaardtest af te nemen bij een cliënt uit een niet-westerse cultuur. Hoe zou zij de testresultaten moeten interpreteren?
Bij een cliënt die de NPV-2 heeft gedaan, constateert de psychologe dat hij last heeft van een dogmatische levensinstelling. Op welke schalen scoort de cliënt dan in ieder geval hoog of zeer hoog?Wat is het verschil tussen verbale en performale intelligentie?
Welke van de volgende intelligentietests zou het best zijn af te nemen in verband met het soort werk dat de cliënt ambieert?Een cliënte heeft een gewicht van 70 kg bij een lengte van 1,76 m. Bereken haar BMI en geef aan welke van de volgende categorie op haar van toepassing is:Welke van de cliënten met een eetstoornis hieronder lijdt aan boulimia nervosa?Welke vragenlijsten zijn onderdeel van het ASEBA-systeem?Welke zijn de overkoepelende schalen van het ASEBA-systeem?
Jan wordt in april op rekenen getest en scoort daarop een DLE van 36. Hoeveel jaar achterstand heeft Jan op rekenen?